Objectiu:
 
El programa Salut i Escola es va crear per promoure valors relacionats amb la salut i preveure conductes de risc que afecten especialment a l'adolescència (nois i noies de 14-16 anys).
 
Accions:
 
-facilitar informació mitjançant professionals sanitaris.
-apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents per tal que sense necessitat de demanar hora al CAP o perdre classes disposin d'un espai amb anonimat.
-afavorir la confidencialitat i uns serveis a l'abast.
-educar-los en com millorar la seva salut.
-informar-los de les conductes de risc per a la salut.
-fer més efectiva la detecció precoç i la intervenció.
-reduir els factors de risc que afecten negativament la salut dels nois i noies.
-la coordinació del professional desplaçat al centre docent amb altres recursos sanitaris i de la comunitat (CSMIJ, CAP, CAS, PASSIR...) permet un treball més eficient.

HORARI DEL SERVEI:

Dimecres a partir de les 11 h