GEP (GRUP D'EXPERIMENTACIÓ PLURILINGÜE)
10 Jan 2019

 Què és el GEP?

...

PREVENCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA
10 Nov 2016

Es tracta d'un projecte que es planteja la prevenció de la violència masclista als alumnes de 1r de Batxillerat.

...

METODOLOGIA CLIL
6 Nov 2015

A l'Institut donem molta importància a l'aprenentatge de les llengües estrangeres: anglès i francès.

...

ERASMUS+
12 Jun 2015

L'acció KA1 aprovada ens ajudarà a impartir alguns continguts en anglès de Socials i Tecnologia en metodologia CLIC i fer-nos amb recursos per desenvolupar l'enfocament competenci

...

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB QUEBEC
21 Sep 2014

El programa dintercanvi amb el Quebec, resultat d'un conveni entre el Departament d'Ensenyament i Éducation Internationale obre la possibilitat que alumnes de l'Institut facin estada d'estudi

...

PROGRAMA DE SALUT INTEGRAL
15 Sep 2014

El programa de salut integral (SI!) que impulsa la fundació SHE ens ajuda a treballar l'eix de l'educació per a la salut.

...

MILLORA DE LA COMPETÈNCIA LECTORA
8 Sep 2014

Convençuts de la correlació estreta entre llegir, aprendre i viure humanament insistim molt en la importància cabdal de la lectura.

...

SERVEI COMUNITARI
16 Sep 2013

Als alumnes de 4t d'ESO se'ls ofereix l'aprenentatge servei com una estratègia de formació en el compromís cívic.

...

PROJECTE ETWINING
13 Sep 2013

L'anglès és per a nosaltres la primera llengua estrangera. Ateesa la importància de posar l'alumne en contextos en que hagi d'utilitzar-la fomentem els intercanvis d'alumnes.

...

PROJECTE APRENENTATGE I COMUNITAT
10 Dec 2012

L'aprenenttage de la convivència és un element fonamental del procés educatiu.

...