ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Equip directiu:

Director: Lluís Virós

Cap d’estudis: Ramon Miralles

Secretària: Rosa Matamala

Coordinadora pedagògica: Imma Pons

 
 
Coordinacions d’etapa:

1r cicle d’ESO: Pep Puig

2n cicle d’ESO: Sílvia Bosch

Batxillerat: Anna Dueso

 
 
Caps de departament i seminari:

Àmbit artístic: Lidia de Blas

Ciències experimentals: Anna Dueso

Ciències socials: Victòria Soler

Llengua catalana i castellana: Marga Pérez

Seminari de Física i Química: Maria Garriga

Llengües estrangeres: Montse Sala

Matemàtiques i economia: Montse Baldomà

Tecnologia: Anna de las Heras

CFGS: Judit Tahull

 

Tutors/es de grup:

1r ESO-A:  Manel Sànchez

1r ESO-B: Pep Puig

1r ESO-C: Anna Garcia2n ESO-A:  Marga Pérez

2n ESO-B:  Montse Reguant

2n ESO-C:  Christian Roig3r ESO-A:  Cristina Mas

3r ESO-B:  Sònia Marco

3r ESO-C: Rosa López


4t ESO-A:
Sílvia Bosch

4t ESO-B:  Gemma Mogeda

Aula Oberta de 3r i 4t: Montse Baldomà
 

1r BTX-A:  Judit Altarriba

1r BTX-B: Rosa Còdul

1r BTX-C: Hugo Figueras

1r BTX-Batxibac: Miquel Perales


2n BTX-A:  Montse Sala

2n BTX-B: Victòria soler

2n BTX-C: Carme Closas

2n BTX-Batxibac: Marina Bonilla

 

Càrrecs tècnics del professorat:
 
Coordinador  lingüístic: Toni Llobet
 
Coordinadora de riscos laborals:  Rosa Còdul

Tutor estada a l’empresa de Batxillerat: Christian Roig 
 

Coordinadora informàtica: Anna de las Heras
 
Coordinadora màster de professorat en ESO i Batxillerat: Victòria Soler

Coordinadora de laboratori:
Maria Garriga
 
Coordinadora de mitjans audiovisuals: Anna de las Heras

Coordinadora de revista: Rosa Boix
 

 
 
  

Personal d’administració i serveis:

Consergeria:  Rosa Martínez i Òscar Plà

Secretaria i administració: Anna Santamaria