ORGANIGRAMA DEL CENTRE

Equip directiu:

Director: Lluís Virós

Cap d’estudis: Sílvia Bosch

Secretària: Rosa Matamala

Coordinadora pedagògica: Imma Pons

 
 
Coordinacions d’etapa:

1r cicle d’ESO: Rosa Boix

2n cicle d’ESO: Gemma Mogeda

Batxillerat: Rosa Còdul

 
 
Caps de departament i seminari:

Àmbit artístic: Lidia de Blas

Ciències experimentals: Anna Dueso

Ciències socials: Victòria Soler

Llengua catalana i castellana: Marga Pérez

Seminari de Física i Química: Maria Garriga

Llengües estrangeres: Carme Segura

Matemàtiques i economia: Ramon Miralles

Tecnologia: Anna de las Heras

CFGS: Judit Tahull

 

Tutors/es de grup:

1r ESO-A:  Marga Pérez

1r ESO-B: Montse Reguant

1r ESO-C: Laia Royo2n ESO-A: Manel Sànchez

2n ESO-B:  Toni Llobet

2n ESO-C:  Marisa Plaza3r ESO-A:  Christian Roig

3r ESO-B:  Albert Planas

3r ESO-C: Gemma Mogeda


4t ESO-A:
Cristina Mas

4t ESO-B: Sònia Marco

Aula Oberta de 3r i 4t: Carles Llovet
 

1r BTX-A:  Anna Dueso

1r BTX-B: Montse Baldomà

1r BTX-C: Montse Sala

1r BTX-Batxibac: Rafa Nácher


2n BTX-A:  Rosa López

2n BTX-B: Maria Garriga

2n BTX-C: Victòria Soler

2n BTX-Batxibac: Marina Bonilla

 

Càrrecs tècnics del professorat:
 
Coordinador  lingüístic: Toni Llobet
 
Coordinadora de riscos laborals:  Rosa Còdul

Tutor estada a l’empresa de Batxillerat: Christian Roig 
 

Coordinadora informàtica: Anna de las Heras
 
Coordinador màster de professorat en ESO i Batxillerat:: Ramon Miralles

Coordinadora de laboratori:
Maria Garriga
 
Coordinadora de mitjans audiovisuals: Anna de las Heras

Coordinador de revista: Elena Hernàndez

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

 Rosa Boix (mestra de pedagogia terapèutica)

 Carles Llovet ( psicopedagog)

 

 
 
  

Personal d’administració i serveis:

Consergeria:  Òscar Plà i Montse Saura

Secretaria i administració: Anna Santamaria