10 Dec 2012


L'aprenenttage de la convivència és un element fonamental del procés educatiu. Aquest projecte ens forneix de propostes d'utilitat social per conferir a les mesures correctores i sancionadores d'un enfocament educatiu. Des de la perspectiva de la millora del procés educatiu de l'alumne és fonamental trobar espais on l'alumne descobreixi el potencial positiu de l'altruisme. L'ajuntament mitjançant les àrees d'educació i serveis socials ens ajuda a fer-ho possible.
Els principals objectius del projecte són:
- Reconduir actituds disruptives que generen problemes de convivència
- Oferir alternatives a les sancions que preveuen les normatives.
- Posar l'adolescent d'ESO davant situacions reals que el puguin ajudar a créixer en valors i responsabilitat.
- Prendre part en el coneixement de les necessitats del seu entorn.