25 Oct 2011


 L'hort escolar es l'eix organitzador de l'aula oberta. També hi ajuda molt l'aprenentatge a les empreses en el marc del covei signat amb l'Ajuntament.
Es tracta 'un projecte de diversificació curricular que dona una atenció especialitzada als alumnes de segon cicle que han presentat dificultats en el desenvolupament d'algunes capacitats amb repercussió en el seu procés d'aprenentatge.