5 Nov 2009

El dia 5 de novembre de 2009 s'inicia el procés per escollir alguns membres del Consell Escolar.

Text de la convocatòria:

Us comuniquem que s’ha obert el procés electoral per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar.
Per aquest motiu hem de convocar eleccions per tal d’elegir els nous representants: dos professors/es, un pare/mare  i un representant del sector PAS.
El calendari d’actuacions al nostre centre és el següent:
 
- 5 de novembre:                     Convocatòria d’eleccions
                                               Publicació dels censos electorals provisionals
 
- 6 – 9 de novembre:               Reclamacions al cens electoral
 
- 11 de novembre:                 Constitució de les meses electorals per sorteig
 
- 16 de novembre:                   Publicació de les resolucions a les reclamacions al cens
 
- 11 – 19 de novembre:         Presentació de les candidatures a secretaria ( tots els 
                                                    sectors)
 
- 20 de novembre:                   Publicació de les candidatures
 
- 25 de novembre:                 Eleccions sector professorat i PAS
 
- 25 de novembre:                 Eleccions sector pares/mares
 
 
- 27 de novembre:                   Publicació oficial de la composició del Consell Escolar al tauler d’anuncis del centre.
- 1 de desembre:                    Constitució del Consell Escolar.
 
Les butlletes per a la presentació de candidatures, així com els censos electorals,estaran a la vostra
disposició a la Secretària del centre.
 
 
L’horari de les votacions del sector pares/mares serà de les 17 a les 19 h.
L’horari de les votacions del sector PAS serà de les 11 a les 11’30 h.