10 Nov 2016


Es tracta d'un projecte que es planteja la prevenció de la violència masclista als alumnes de 1r de Batxillerat.
El projecte depèn d'un programa conjunt del Departament de Justícia de la Generalitat i del CP Lledoners, adreçat als joves de la comarca.
Els objectius concrets per a l'alumnat són:
- Optimitzar la visió d'igualtat entre els dos sexes.
- Sensibilitzar i reconèixer les conseqüències d'una conducta masclista i les justificacions que es fan d'aquesta conducta.
- Sensibilitzar de la problemàtica de violència de gènere 
- Afavorir una educació basada en la igualtat
- Donar a conèixer en forma de prevenció de les conseqüències d'alguns actes