12 Jun 2015


L'acció KA1 aprovada ens ajudarà a impartir alguns continguts en anglès de Socials i Tecnologia en metodologia CLIC i fer-nos amb recursos per desenvolupar l'enfocament competencial en la matèria d'anglès. També ens menarà a presentar una acció de mobilitat per als alumnes.