Ës l’etapa d’esenyament obligatori de 12 a 16 anys. Consta de dos cicles amb dos cursos a cada cicle.
30h de classe setmanals en jornada continuada (8-14:40h)
L’obtenció del graduat en ESO et permet accedir al món laboral o continuar la teva formació amb un cicle de grau mig o un batxillerat.
Aquestes són les matèries de cada curs amb les optatives que ofereix el nostre centre:

 • 1r ESO
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengües estrangeres
  • Matemàtiques
  • Ciències socials
  • Ciències de la naturalesa
  • Educació física
  • Tecnologia
  • Música
  • Educació visual i plàstica
  • Tutoria
  • Religió o cultura i valors ètics
  • Treball de síntesi
  • CLIL
 • 2n ESO
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengües estrangeres
  • Matemàtiques
  • Ciències de la naturalesa
  • Ciències socials
  • Educació física
  • Tecnologia
  • Educació visual i plàstica
  • Tutoria
  • Religió o cultura i valors ètics
  • Treball de síntesi
  • Optatives:
   • Experimentem
   • Cinema i societat
   • Matemàtiques
   • Crea.cat (català)
   • Sota els nostres peus (arqueologia)
   • Francès

 • 3r ESO
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengües estrangeres
  • Matemàtiques
  • Ciències de la naturalesa
  • Ciències socials
  • Educació física
  • Tecnologia
  • Educació visual i plàstica
  • Educació per a la ciutadania
  • Tutoria
  • Religió o cultura i valors ètics
  • Treball de síntesi
  • Optatives:
   • Emprenedoria
   • Matemàtiques
   • Català
   •  Electricitat domèstica
   • Francès
   • Cultura clàssica

 • 4t ESO
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengües estrangeres
  • Matemàtiques
  • Ciències socials
  • Educació física
  • Tutoria
  • Educació ètico-cívica / Servei Comunitari
  • Alternativa
  • Projecte de recerca
   • Optatives:
   • Biologia
   • Tecnologia
   • Llatí
   • Física i química
   • Educació visual i plàstica
   • Informàtica
   • Francès
   • Teatre
   • Cinema en acció
   • Alemany