L'entrada                                                
 Les classes

 2 tallers de tecnologia

 3 laboratoris:
 1 de Física i Química, 1 de Biologia i 1
 de Ciències Naturals

 2 aules d'informàtica

 
 1 aula d'idiomes
1 aula de música
 El gimnàs
 Les pistes poliesportives
 La biblioteca
 El pati
 La sala de professors